El Barri més responsable

De l'1 de febrer al 31 de març de 2019

Fundació Futur, a través d’un projecte social, lluita per aconseguir que més de 1.000 famílies i empreses passin a consumir responsablement, amb especial atenció als casos de pobresa energètica.

Objectiu assolit: 50/1.000